Personal Training

Spartan health is er om jou te helpen en te motiveren bij het vinden en vasthouden van de juiste balans. Want meestal als een doelstelling niet behaald wordt, komt dit doordat er niet de juiste afstemming was tussen de 4 basiselementen voeding, training, motivatie en rust. Hoe beter de 4 basis elementen op elkaar aansluiten, des te groter is de kans dat je succes behaalt. Zijn deze 4 uit balans, dan zal je niet het gewenste doel behalen.

“Je bent zo sterk als je zwakste schakel..”

De Spartanen gebruikten tijdens hun veldslagen hun schild om een muur te vormen ter bescherming. Dit was een efficiënte manier om hun vijanden op afstand te houden. De Shieldwall werkte alleen als alle soldaten in de muur even sterk en soortgelijke wilskracht, discipline en mentaliteit hadden.

Wat wij hiervan kunnen leren, is dat ieder element even belangrijk is en dat je aan elk evenveel aandacht moet besteden om het gewenste doel te bereiken. Wanneer je één schakel in de ketting niet optimaal benut verklein je de kans op succes.

Een samenspel van training, voeding, rust, en motivatie is de sleutel tot succes.

overlay

Full frame of various fresh fruits, close up

Voeding

overlay

motivate

Motivatie

overlay

sleep

Rust

overlay

training

Training